AGROGRIM  Sp. z o.o. powstała w 2009 roku z zamysłem prowadzenia Grupy Producentów Rolnych. W późniejszym czasie firma mająca osobowość prawną rozszerzyła działalność w kierunku usług dla rolnictwa (usługi żniwne, sprzętem rolniczym) jak również transport towarowy. Poza wymienionymi kierunkami zajeliśmy się handlem płodami rolnymi oraz środkami do produkcji rolnej jak również organizacji obrotu sprzętem rolniczym oraz serwisem. Zajmujemy się produkcją słomy na cele przemysłu podłoża pod pieczarki oraz grzewcze (BIOMASA). Kolejnym etapem jest sprzedaż kruszywa naturalnego w postaci piasku gruboziarnistego oraz pospółki.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!